TechnischeHulp

Kleine lettertjes

Toch belangrijk om even te beseffen: aan de site hangt een "vrije documentatielicentie", zie Kleine lettertjes. Ga je daar niet mee accoord, publiceer dan ook niet op deze site. De bedoeling van de licentie is om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten putten uit de informatie.

Maillijst

Wat is een maillijst?

Een maillijst is - zoals de naam al zegt - een lijst met e-mailadressen die via één e-mailadres te benaderen is. Met andere woorden: als je een mailtje stuurt naar het lijstadres<internaatbc@viaisn.org>dan wordt het automatisch doorgestuurd naar alle lijstleden. Uiteraard kun je zo'n mailtje ook beantwoorden maar ben er dan op bedacht dat je mailtje door honderden oud-internen ontvangen wordt.

Hoe meld ik mij aan op de maillijst?

Hoe mail ik iets naar iedereen op de maillijst?

Voordat je iets naar de lijst stuurt of iets beantwoordt dien je je op de hoogte te stellen van hetgeen op http://ict.viaisn.nl/Communiceren_op_maillijsten geschreven staat!

De e-maillijst werkt als volgt:

 • Stuur jij een mailtje naar internaatbc@viaisn.org dan krijgen alle abonnees - dus alle kippen - dat mailtje.

 • Beantwoord je zo'n mailtje dan krijgt vervolgens weer iedereen het. Heel handig dus maar stuur niet teveel mailtjes anders haken mensen af en of raken ze geïrriteerd.

Je kunt alleen mail sturen met het adres waarmee je je op de maillijst hebt ingeschreven.

Neem ook nettiquette in achting...

Waar moet ik op letten als ik mail stuur naar de lijst (nettiquette)?

Zie http://ict.viaisn.nl/Communiceren_op_maillijsten

Ik ben mijn wachtwoord van de maillijst kwijt

 • Ga naar http://mailman.viaisn.org/listinfo/internaatbc

 • Klik op de knop [Unsubscribe or edit options]
 • Geef je e-mailadres op en klik op de knop [Herinnering]
 • Je wachtwoord wordt verzonden per e-mail
 • Op dezelfde bladzijde kun je nu dat wachtwoord invoeren en op [Inloggen] klikken

Wie zitten er op de maillijst?

Als je zelf op de maillijst zit dan kun je e-mailadressen en namen achterhalen.

Ik wil minder post en of alleen aankondigingen, geen discussies

Als je zelf op de maillijst zit dan kun je twee dingen doen:

 • De ontvangst van mail kun je uitzetten. Je krijgt helemaal geen e-mail meer. In sommige gevallen (bijv. bij de oudekippen-lijst) is er een voorziening dat belangrijke aankondigingen toch aankomen.
 • Je kunt de zogenaamde digest optie aanzetten (als dat ondersteund wordt in de maillijst) zodat je de mail in dagelijkse bundels binnen krijgt. Gezien het feit dat velen zich niet aan de nettiquette houden betekent dit in de praktijk dat je soms een onwerkbaar mailbestand toegezonden krijgt.

Hieronder staan de uit te voeren stappen.

Mailontvangst uitzetten

 • Ga naar http://mailman.viaisn.org/listinfo/internaatbc en voer onderaan je e-mailadres in

 • Klik nu op [Unsubscribe or edit options]
 • Log nu in op de nieuwe bladzijde met "Wachtwoord" en klik op [Inloggen]
 • Op de bladzijde die nu verschijnt zie je halverwege een kopje "Mail Bezorging". Klik op het vakje "Uit" (op dezelfde manier zet ook de ontvangst ook weer op "Aan")
 • Ga naar de onderkant van de bladzijde en klik op [Verstuur wijzigingen]
 • Je kunt nu uitloggen (rechtbovenin) en de bladzijde afsluiten.

Waarom niet gewoon afmelden?

In geval van de oudekippenlijst is er een andere lijst voor aankondigingen. Die aankondigingenlijst bevat alle adressen van de gewone maillijst. Als je je afmeldt dan verdwijn je ook automatisch van de aankondigingenlijst en krijg je nooit meer mail. Echter dat is wel een signaal voor anderen dat ze je nog moeten opsporen. Daarom kun je beter de ontvangst uitzetten zodat je zeer zelden een aankondiging krijgt.

De Wiki

Deze site is een zogenaamde wiki en dat betekent zoveel als dat je zeer eenvoudig aanpassingen kan doorvoeren. Meer informatie vind je op http://ict.viaisn.nl/Hoe_je_een_MoinMoin-wiki_bewerkt

En als ik er geen snars van snap?

Ook dat is natuurlijk mogelijk (ach, kom nou!). Als je toch wilt bijdragen, mail dan gewoon je teksten naar iemand die het voor je op de juiste plek wil zetten. Het doet mij trouwens denken aan Pink Floyd's Time:

And then one day you find ten years have got behind you
No one told you when to run, you missed the starting gun
And you run, you run to catch up with the sun, but it's sinking
Racing around to come up behind you again
The sun is the same in a relative way, but you're older
Shorter of breath and one day closer to death

Met andere woorden: zet je tanden erin, je bent nooit te oud om te leren, cheers!!

De media-site

Een wiki heeft zijn voordelen maar ook nadelen. Daarom is er naast http://www.oudekippen.nl ook een site http://media.oudekippen.nl waar we (grote en veel) bestanden op kwijt kunnen. Zo zal OPA, de filmclub van het BC, pardon, Lyceum Schöndeln de video op die site zetten en zo kunnen mensen die foto's gemaakt hebben makkelijk grote hoeveelheden data uploaden. Je kunt gewoon op de wiki je teksten kwijt en linken naar de media-site.

Wat je op je computer nodig hebt

Je moet met een zogenaamde FTP-client aan de slag waarmee je bestanden van de ene naar de andere computer kan versturen over het internet. Nu zijn er vele varianten en hier volgt er een die zowel op Windows, Apple als GNU/Linux werkt:

Inloggegevens en aan de slag

Theoretisch kun je nu inloggen op de server.

 • Mail naar <wiebe@viaisn.org> voor de gebruikersnaam en de inlogcode. Als je die hebt dan kun je verder...

 • Start Firefox en start FireFTP via het menu Extra/Tools
 • Klik op Beheer/Manage Accounts en kies 'nieuw'. Er verschijnt een venster. Vul het volgende in:
  • Account name: Oude Kippen o.i.d.
  • Host: viaisn.org
  • Login: wat je per mail hebt gekregen
  • Password: dito
  • Klik op OK
  • (Op sommige systemen moet je specifiek transfermode op 'passive' zetten)
 • Je kunt nu klikken op 'Connect/Verbinden' waarna je in het linker schermdeel de bestanden op jouw computer ziet en in het rechter schermdeel de bestanden op de server ziet.
 • Klik in het rechterdeel en maak een nieuwe directory middels Ctrl-D of gebruik je rechtermuisknop. Geef die directory je wikinaam (bijv. JanVanPietersen). Dubbelklik op die naam of selecteer hem met een muisklik en druk op de entertoets

 • Gebruik het linkerdeel om naar je foto's te bladeren en selecteer de foto's (Ctrl- en/of Shift-toets ingedrukt houden om meerdere bestanden te selecteren).
 • Druk nu op het groene pijltje naar rechts om de bestanden te kopiëren. Dit kan een poosje duren.
 • Mail <wiebe@viaisn.org> zodat alles op de juiste manier op de wiki geplaatst wordt.

Achtergronden

Het spreekt voor zich dat alle gebruikte software vrije software (open source) betreft. Alles is M$-free!

Site technologie

De site die je nu bekijkt is een wiki. Het voordeel is dat het een laagdrempelige publicatie-omgeving is. Strikt zijn er twee applicaties die de boventoon voeren: MediaWiki en MoinMoin. Sterk punt van MediaWiki is de hoge mate van perfectie, het wordt immers ook voor wikipedia gebruikt. MoinMoin is universeler en vooral het rechtenmodel maakt het uiterst bruikbaar binnen bedrijven voor inter-, intra- en extranettoepassingen. Nu is de vormgeving nooit erg belangrijk geweest en dat vormde een flessehals tot er binnen FFII een hack werd gemaakt die hieraan tegemoet kwam. Zoals bekend is WiebeVanDerWorp ook oprichter van Vrijschrift en nauw gelieerd aan FFII. De systeembeheerder van Vrijschrift JeroenDekkers doet ook systeembeheer voor FFII en heeft de hack op onze servers in Amsterdam geimplementeerd. Daar plukken we nu dus allen vruchten van. Stuur Jeroen gerust eens een kaartje! Hij doet namelijk best wel veel op de achtergrond. Als je het naar het adres op Organisatiestructuur stuurt dan komt het daarna helemaal in orde!!

E-mail

De maillijst voor groepscommunicatie draait via het programma Mailman. Er is een tweede maillijst waarvan de e-mailadressen regelmatig gesynchroniseerd worden waarbij het niet de bedoeling is dat je je erop inschrijft (dat heeft ook helemaal geen zin). Die maillijst wordt gebruikt om aankondigingen te doen en zo krijgen de mensen die hun mail op de hoofdlijst uit hebben staan toch belangrijke informatie.

Tal van werkzaamheden

Het beheer wordt voor een deel ook buiten de site gedaan. Denk bijv. aan het mergen van alle zoeklijsten. Dit gebeurt allemaal met computers die op Debian GNU/Linux draaien, ook vrije software dus.

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.