Kippen en boeren

De internen van het Bisschoppelijk College werden "kippen" genoemd en de internen noemden op hun beurt de externen "boeren".

In 1993 werd het internaat gesloten en zijn er dus geen jonge kippen meer en daarmee is de naam van de site - http://www.oudekippen.nl - heel voor de hand liggend. Hierna volgen diverse lezingen van echte oude(!) kippen...


  • Galli.jpg

Gallus post gallinam. Zie http://la.wiktionary.org/wiki/gallus en http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus.


FreekVeldhuis: "Ten aanzien van het woord Kippen heb ik een ambivalent gevoel. Het is grappig te weten dat we Kippen werden genoemd, maar ik zei in mijn schoolklas vroeger nooit dat ik een Kip was, nee ik was een Intern. Kippen werd in mijn herinnering als scheldnaam gebruikt. Wij als internen sloegen ongenadig terug door de externen als Boeren te betitelen. Het woord Boer stond toendertijd voor achtergebleven op het boerenland, dom en niet beschaafd. Waar Kippen precies mee te maken had? Bekrompen hokjesgeest? Minderwaardige gevangenen met afgenomen individuele vrijheid? Een klein groepje beklagenswaardige elkaar nakakelende opgesloten ganzen? Iets negatiefs in ieder geval, in de geest van kippen zonder kop. Daarom hadden we ook zo'n triomfantelijk gevoel als we ondanks onze minderheidspositie overwinningen boekten op de externen."

(later...) "Wanneer raakte het woord Kippen ingeburgerd en wanneer werd het door niemand meer gebezigd? Ik weet het niet. De jongste deelnemers aan de reunie zullen vermoedelijk het langst de nieuwe site in ere houden.Als zij zich niet in Kippen herkennen is dat een probleem. Onderstaande is geplakt uit de website van de Ursulinen. Het werpt een nieuw licht op het woord Kippen en laat zien dat Otto Jansen in mijn tijd van 1958-1964 een geestverwant had!"

Quote http://www.ursula.nl/heytse/geschiedenisursula.html: "Zr. Edeltrudis Cuypers 1954-1972 In 1954 wordt voor het eerst een Ursuline aan het hoofd van de school geplaatst: rectrix zr. Edeltrudis Cuypers. Zij was lerares Nederlands en Opvoedkunde en zat om die benoeming bepaald niet te springen. Zelf zegt ze in een interview voor het jubileumboek: "....ik vond het net "onnozele kinderen", toen ze mij rectrix maakten". Maar ze prijst haar conrectrix, de fameuze zr. Cordula, en haar conrectoren van die dagen. Oud-moderator P. van der Bruggen zegt over zr. Edeltrudis: "met haar non-autoritair optreden fungeerde ze als de bijbelse kloekhen, die heel het kuikenvolk onder haar vleugels wist bijeen te houden". Ze vond de school met 350 leerlingen eigenlijk wel groot genoeg, maar in 1968 telde ze zo'n 900 leerlingen. Dit ondanks de opheffing van het internaat in de zestiger jaren." Einde quote.

FreekVeldhuis: "Ik ga er vanuit dat met non-autoritair optreden een niet-autoritair optreden wordt bedoeld. Toendertijd verkeerde ikzelf in de waan dat de Ursulinenmeisjes juist onder een streng toezicht stonden. Maar misschien weten anderen daar meer over te vertellen?"


HarryPaulStassen: "De bijnaam "kippen" komt van de kleine chambrettes/ hokjes, waar de Pre-Schondeln internen sliepen, zoals mijn vader met zijn 2 broers.


CharlesVanDenBerg: Ik heb ze een jaar meegemaakt die chambrettes, heel klein en open van boven wel grappig als ik er nog aan terugdenk, kussengevechten bovenop de latten en op scherp gezette bedden.


ArmandVerheggen: "Internen = Kippen, Stadsexternen = Boeren, Buitenexternen = Buitenboeren"


PeterVanLint: "...volgens mij komt de naam "kippen" van het feit dat in de ogen van de "boeren" de internen met de kippen op stok gingen. Regelmatig stonden ze dan ook omstreeks bedtijd in de st Christoffelstraat te zingen van: tok tok, tok tok, de kippen gaan op stok. Geen hoogstaand rijm, maar heb je wel eens een rap bekeken?"


De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.