GeertCuppen

Direct na de bevrijding van mei 1945 is het schoolgebeuren, dus het onderwijs, vrij snel hervat. Het internaat was toen nog niet beschikbaar, zodat ik ca. drie maanden op en neer fietste van Thorn naar Roermond en terug. Mijn vader had een tijdelijk verblijf geregeld bij familie in Thorn. De leerlingen van de hoogste klas Gymnasium en HBS kregen toen zonder examen hun diploma. Mogelijk is dat ook 1945-1946 geweest. Omdat er een tekort was aan leraren, zijn toen meerdere van deze afgestudeerden ingezet om les te geven. Een ervan was Jeu v.d. Munckhof van 6 Gym B die toen wiskunde gaf op 3 HBS. en omdat Jeu behoorde tot de internen was dat voor mij en nog een andere kip Caris een voorrecht. Wij mochten Jeu zeggen, waaraan wij toevoegden Mijnheer Jeu. Ik herinner me nog duidelijk een van zijn uitspraken: "spelenderwijs leer je het meest". Het was dus een zeker afscheid van het strikt formele. En dat werkte.

In die tijd was een zekere Goessens pr. directeur, die nadien is vervangen door van Thiel pr. (aardrijkskundeleraar) . Dit was het begin van "van zwartrok tot hardrock". want op zondag eerst een vroegmis en nadien nog de hoogmis en vervolgens in de namiddag het lof (vespers) is door van Thiel vervangen door op zondag alleen een mis. Bij de wijding van Mgr. Hanssen (1947) tot bisschop de manege die als noodkathedraal fungeerde, hebben wij met 8 kippen deze wijding meegemaakt zonder enige uitnodiging. Van Rijswijk pr. (leraar Duits en schrijver van het boek "de verwoeste kerken van Limburg" surveilleerde op de cour en stelde dat de manege van het College was en als dat wij over de groene poort klommen zo de kathedraal in konden lopen. Door een kip werd geopperd dat alle plaatsen wel gereserveerd zouden zijn waarop zijn antwoord was voor de eerste rij gaan staan. Dit is gebeurd en op die rij zaten o.a. ministers en hoge genodigden. Ik dacht me herinneren o.a. Witteveen. In 1947 of 1948 is en nog een geweldig feest, rond vier belangrijke personen geweest t.w. Beel als minister president, Houben als Gouverneur van de provincie Limburg, Mgr. Hanssen als bisschop van Roemond en Geuljans als Burgemeester van Roermond.De menukaart van het diner was geënt op spreekwoorden zoals: “ De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend” en “de domste boeren hebben de dikste aardappelen”. “Alle gebak is nog geen koningskost” en “the proof of the pudding is in the eating ?? enz. Helaas is die kaart menu zoekgeraakt.

De godsdienstleraar, surveillant Engels pr. die een strafstudie gebood naar een of ander - in zijn visie ernstig incident - werd door alle kippen afgestraft op een ludieke wijze door op het moment van binnenkomen in de eetzaal ( de heren hadden de gewoonte ieder op een eigen moment binnen te komen) het totale geroezemoes van 120 kippen op dat moment te laten verstommen door te zwijgen. De enorme impact van die geslaagde actie werd na ca. 30 sec doorbroken door Evers pr. (leraar Engels) door in een volledige stilte te roepen:” Wie moet er nog soep?”

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.