Diff for "Organisatiestructuur"

Differences between revisions 1 and 21 (spanning 20 versions)
Revision 1 as of 2007-03-09 23:47:37
Size: 133
Editor: ip58-119-58-62
Comment:
Revision 21 as of 2017-08-02 12:15:57
Size: 1083
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
De reüniecommissie bestaat uit:
 * MielVanSambeek
[[Internaat Bisschoppelijk College Roermond]]

<<TableOfContents()>>

= Gegevens reüniecommissie =
== Contact ==
 * Reüniecommissie Internaat BC
 * Trekwei 7
 * 8711 GR Workum
 * <<MailTo(intercom@viaisn.org)>>
 * 0 515 54 34 34 / 06 45 593 982
== Bank ==
 * Postbank
 * Rekening: NL61INGB0004514757
 * T.n.v.: Reüniecommissie Internaat BC
 * Internationaal:
  * BIC: PSTBNL21
  * IBAN: NL13 PSTB 0004 5147 57
== Doelstellingen ==
[[Doelstellingen]] als geformuleerd voor officiële zaken.

== Bezetting reüniecommissie ==
 * ThijsBroekmans
 * JosVanDeWiel
 * RiaOffermansJanssen
 * JeanSmeets
 * PaulTheunissen
 * PaulVermeulen
 * GhislaineVanDerWorp
Line 4: Line 31:
 * ThijsBroekmans
 * JosVanDerWiel
Line 7: Line 32:
== Initiatiefnemers/ eindverantwoordelijken ==
 * LiesbethVanDerWorp <<MailTo(liesbeth@viaisn.org)>>
 * WiebeVanDerWorp <<MailTo(wiebe@viaisn.org)>>
= Projecten =
== Opsporen en uitnodigen van docenten ==
 * RiaOffermansJanssen
== Muzikale opluistering ==
 * PaulVermeulen
== Beeld ==
 * OPA, zie http://www.bcsroermond.nl/llhoek/opa/set.html.

Internaat Bisschoppelijk College Roermond

Gegevens reüniecommissie

Contact

 • Reüniecommissie Internaat BC
 • Trekwei 7
 • 8711 GR Workum
 • <intercom@viaisn.org>

 • 0 515 54 34 34 / 06 45 593 982

Bank

 • Postbank
 • Rekening: NL61INGB0004514757
 • T.n.v.: Reüniecommissie Internaat BC
 • Internationaal:
  • BIC: PSTBNL21
  • IBAN: NL13 PSTB 0004 5147 57

Doelstellingen

Doelstellingen als geformuleerd voor officiële zaken.

Bezetting reüniecommissie

Initiatiefnemers/ eindverantwoordelijken

Projecten

Opsporen en uitnodigen van docenten

Muzikale opluistering

Beeld

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.