Diff for "JeanSmeets"

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2017-08-11 14:46:33
Size: 55
Comment:
Revision 3 as of 2017-08-11 14:49:51
Size: 140
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[[attachment:overlijdensadvertentie_jean_smeets.pdf]]  * [[attachment:overlijdensadvertentie_jean_smeets.pdf]]
 * [[attachment:170804_overlijdensadvertentie_Jean_Smeets_van_oud_internen.pdf]]

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.