IbcRolandVanDenAkker

David Jeurissen - Nelleke Hillgers - Roland Kramer
Debbie Tobben - Jeroen Thielen - Roland Kramer - Nelleke Hillgers - Maurits Teeuwen
Debbie Tobben - Jeroen Thielen - Roland Kramer - Paul Enneking
Maurits Teeuwen
Zang tijdens de kerstmaaltijd 1979  meneer Mertens en Maas klappen vrolijk mee
Brand Mavo kapel Lindanus locatie Schoolpad, geheel rechts het bromfietsen hok waar gerookt werd en ... gezoend..
Brand Mavo kapel Lindanus locatie Schoolpad
Brand Mavo kapel Lindanus locatie Schoolpad, dat was onze klas...
Brand Mavo kapel Lindanus locatie Schoolpad
Brand Mavo kapel Lindanus locatie Schoolpad
Kerstmaaltijd 1979, achterin Henk v Duinen  bril  geheel rechts Jerry Sengalrayan
Laurens Koenen aan de piano
Lex Mossel aan de piano
Kerstmaaltijd 1979
Lex Mossel en 'meneer' Mertens achter de piano verscholen
David Jeurissen -   Roland Kramer -
ansichtkaart van het Internaat
Kapel in 't Zand Roermond
de keukendames, de middelste dame noemden we ook wel "tante Sidonia"
klas 1b Mavo kapel Lindanus Arnoud Luycx, Henk van Duinen, in spikkelblouse, Henk Maas, 4e v rechtsachter, Roland vd Akker ontbreekt
Klas 2c Mavo Kapel Lindanus - internen waren  Roland vd Akker - Paul Enneking - Roland Kramer - Jan Willem v Os
Kerstmaaltijd 1979
meneer Geraerdts nadert de tafels, Kerstmaaltijd 1979
toespraak meneer Geraerdts, Kerstmaaltijd 1979
even roken na de kerstmaaltijd
David Jeurissen en Roland Kramer
Roland van den Akker
Lex Mossel en Jeroen Wildevuur
naam onbekend - Bart van Oosterhout - Roland Kramer
sneeuw op het Bisschoppelijk College 1979
Derk Rademaker - Pieter Voskuilen - David Jeurissen - naam onbekend - Jeroen Wildevuur - Lex Mossel - Jeroen Thielen - Laurens Koenen
tafels dekken voor de Kerstmaaltijd 1979
Kerstmaaltijd 1979, meneer Maas leraar Mavo Kapel Lindanus heeft aandacht voor de fotograaf, Hubert Stassen op voorgrond eet lekker door
Roland Kramer - Toine Leenders - David Jeurissen - Hubert Stassen - Lex Mossel - Pieter Voskuil - Roland vd Akker - Niels v Wijk - Derek Rademaker - Walter Huijbrechts- Bart v Oosterhout - Laurens Koenen - Jeroen Wildevuur - Jeroen Thielen
vaantje van de Nederlands - Duitse weken 1978
Laurens Koenen - Pieter Voskuil- Lex Mossel
meneer Mertens aan het uitbuiken

Klassenfoto (kleur) Namen van andere leerlingen waren: Monique Caris, (?) Evers, Hennie (?), Thijs Verhesen, Marlie Duda, Corry en Yvonne Montulet, Carlo van Pamelen, Lilian en Francien Segers, en de klasseleerkracht was mevrouw van Dam

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.