HenkSpinhof

Enkel persoonlijke gegevens:

Mijn Bischoppelijk college-internaatsperiode in de binnestad St Christoffelstraat-Munsterplein, Roermond was Augustus 1955-december 1958. Van januari tot juli 1959 verder als extern/Boer. Ik volgde de voorbereidende klas en 1,2,3 Gymnasium.

Ik heb enkele foto’s uit mijn periode gescand en geplaatst op de bladzijde IbcHenkSpinhof.

Ik ben geboren 06-08-1943 in Roermond.

Mijn ouders woonden van af 1946 tot juni 1959 in Echt, mijn vader was daar huisarts.

In Juni 1959 zijn we verhuisd naar Heerlen. Daar ben ik naar het Bernardinuscollege gegaan. 1963 eindexamen HBS-B.

1963-1965 Militaire dienstplicht Luchtmacht / Nato hoofdkwartier Fontainebleau Fr.

1965-1976 economie-sociologie - Katholieke Hoge School Tilburg (Universiteit Tilburg)

1977 heden: woonachtig in 's-Hertogenbosch

Herinneringen 1955-1959

Van: Henk Spinhof, mei 2007.

Langzaam door alle verhalen te lezen en nog eens goed naar de verschillende foto’s uit die tijd te kijken, komen er weer herinneringen en namen bovendrijven.

Ik was KIP op het Bisschoppelijk college Munsterplein. / St Cristoffelstraat in Roermond van augustus 1955- december 1958 en daarna als externe Boer tot juli 1959.

Ik volgde de voorbereidende klas en 1,2,3 Gymnasium.

Uit mijn fotoalbum heb ik foto’s uit mijn periode 1955-1959 geplaatst op de website http://www.oudekippen.nl/IbcHenkSpinhof

Enkele herinneringen:

 • De moderniseringen van Otto Jansen heb ik nauwelijks meegemaakt. En ook niet het dansen.
 • De stad in gaan was ten strengste verboden. Alleen als je met een goed gemotiveerde vraag naar de “Prefect” ging kon je speciale toestemming krijgen. “Ik heb dringend tandpasta nodig” e.d. waren het soort redenen om een ‘gecontroleerde’ periode (Bv. ½ uur) toestemming te krijgen, briefje voor de concierge. Je moest je persoonlijk bij de Prefect, afmelden als je terug was.
 • Ik herinner me dat we (al een keer eerder dan de keer die Bertel beschrijft?, of gooi ik een en ander door elkaar?) een “kippen”uitbraak tijdens een of ander stadsfeest (koninginnedag?) hadden. We gingen naar het Urselinen meisjesinternaat om meisjes mee te vragen om de stad in te gaan feesten. Bij het meisjes internaat waren alle deuren op slot. Meiden probeerde ramen van binnenuit te openen om ons naar binnen te laten klimmen. De nonnen verdedigde de ramen, die de meiden los hadden gezet, met opgerolde atlaskaarten en alle mogelijk slag materiaal. De in groot geheim wederzijds voorbereidde “uitbraak” was verraden. Resultaat hééél veel uren strafstudie en meldingsbrief naar mijn ouders.
 • Een van de ontsnappingsroutes was over de muur bij de pisbakken daar achter lag nog een verwaarloosd stuk grond tussen “toneelzaal /gymzaal”en “Manege” dat makkelijk bereikbaar was vanuit de stad.
 • Die “ontsnappingsroute” gebruikte we ook om stiekem naar de film te gaan (cinema Royal, Hamstraat?) totdat we een keer bij prefect van der Wouw (voorganger van Otto Jansen) op rapport moesten komen en geconfronteerd werden met foto’s waarop wij de bioscoop verlieten. Gemaakt door Storm van uit een raam aan de overkant. Dus weer hééél veel uren strafstudie. En een meldingsbrief aan mijn ouders. Bij mij namen ze het nogal laconiek op.
 • Ik herinner me dat we 1 of 2 winters (1956?)konden schaatsen op onze overdekte schaatsbaan in de ‘Manege” (zoals ik me de naam herinner, de oude kerk volgens Bertel ? in de hoek van de grote cour naast de buiten pisbakken.) We spoten zelf in ploegen, met brandslangnevels de ijsvloer, laag voor laag en onderhielden die, een bitter koude klus.
 • De grote cour werd afgesloten door een “toneelzaal/ gymzaal” met aan ene kant een openlucht overdekte pismuur en aan de andere kant de “poepdozen”. In die hoek van de grote cour was ook de ingang van de studiezaal (interieur zie foto met dhr.Leijsen)
 • De badcultuur. Kippen mochten/moesten 1x per week in bad. (Op het internaat in de stad, waren er geen Douches, wel op de sportvelden van Schöndelen.) Achter de recreatiezaal was een gang met een “badhuis” met 10 tot 15 bad cabines. Huubke Geraedts zwaaide zeer nauwgezet de scepter over dit badhuis. Na iedere vakantie kwam er een strikt rooster; op welke dag, hoe laat, welke kippen, tijdens de studie na de lessen, een uur in bad mochten/moesten. Huubke registreerde of je er ook was.
 • Muziek en geluidsapparatuur. We hadden in ons” Klasje” Alleen een radio distributie aansluiting met 4 of 5 voorgeprogrammeerde NL zenders waaronder een ziekenomroep. (Zie ook foto’s IBC HenkSpinhof). Zelf beschikte ik over een draagbare transistor radio (een nieuwe techniek met transistors ipv radiolampen) een behoorlijk omvangrijk apparaat. ’s Avonds in bed op de slaapzaal, onder het hoofdkussen, héél zachtjes luisteren naar dè Nederlandse pop zender Radio Luxemburg. Een keer gesnapt door Castro. Radio weg na een maand ongeveer kreeg ik hem terug. Nooit meer op zaal gebruiken! Hij zei niet dat ik hem mee naar huis moest nemen, wat ik had verwacht, dus … nog vaak geluisterd naar goede popmuziek zoals Elvis. Kort daarna kreeg ik een klein kamertje in de vleugel tegenover slaapzaal 1.

 • In 1958 heb ik dus een 1 persoon kamertje versierd, op de zolder aan de andere kant van cour, tegenover de 1e slaapzaal, toegankelijk via 2e slaapzaal.
 • Directeur Jochums kon door de gangen en de overdekte afscheiding tussen grote en kleine Cour, DROOG van zijn huis naar de eetzaal lopen. Het warm eten tussen de middag mocht pas beginnen als hij had voorgebeden. Soms vergat hij zich af te melden of was hij te laat en stonden voor jan joker te wachten tot de prefect toestemming had te beginnen.
 • KLASJE 4 hbs+4,5 gym lag aan de kleine Cour en had een Loket/ luikje naar buiten. Enkele keren per week konden de jongerejaars daar snoep kopen. Hun klasje had het verkoop monopolie van versnaperingen en verkochten ook shag en sigaretten aan de ouderejaars.
 • In de 2e of 3e gym-klashebben we een keer een “Boer” onder het verhoog van de lessenaar gestopt (lessenaar en verhoog waren toen nog een geheel, met losse stoel er achter). De Grieks docent,( Tissen???? kleine nogal ronde priesterdocent), hij raakte nogal in paniek toen de lessenaar plotseling ging wandelen.
 • Dhr. Heuvelmans was “mentor”van de hobby – miniatuurvliegtuig club - waarmee ik in het najaar 1958, een hooglopende ruzie heb gehad. Dat schooljaar januari-juli 1959 heb ik afgemaakt als boer, die op en neer reisde naar Echt waar we toen woonde. In juli 1959 zijn we naar Heerlen verhuisd en ben ik verder gegaan op het Bernardinus college aan de Akerstraat.

Enkele namen die ik me van de Foto’s uit de periode 1955-1959 herinner (ik weet niet of de spelling altijd wel correct is):

KIPPEN

Wim Pieters

Foto's, miniatuur vliegen op Melickerhei.

Herman Feimann

Foto op het bruggetje van "Nieuw Schöndelen"

Roel White

Foto

Paul Vermaseren

Foto adjudant sinterklaas

Patrick Breukers

Foto 25 jr. priester van Rijswijk

Mark ? Swinkels

Foto klasje 3

Lex de Wever

Foto oa. zonneveldje bij het zwembad

Tom Maussen

Manufacturen /kleding in Maastricht

Familie Brand

Broers & neven van de Bierbrouwerij in Wijlre.

Ik vraag me af wie de geluidsman op de Sinterklaas foto’s is? Hij was later 1958? ingestroomd.

DOCENTEN:

Leijsen

Foto studiezaal en leraren toneel

Castro

“Bello” vanwege zijn sigarettenpijpje, ook verkenner hopman, zie foto’s.

Kusters

Foto’s 25 jaar priester

van Rijswijk

Foto’s 25 jaar priester

Jochums

Directeur, zie foto’s

Storms

Klassieke talen en foto hobbyclub

Heuvelmans

“mentor”van de hobby – miniatuurvliegtuig club

van der Wouw

Prefect intern

Jansen

Prefect extern

Offermans

Pater Sporken, niet vast IBC

Retraite pater, Foto’s retraite oktober 1958

Beschrijving van het oude binnenstadsgebouw

Ook beelden van het oude gebouw in de stad komen weer sterk in mijn herinnering terug. Een beschrijving van het oude gebouw met de internaatsingang aan de St. Christoffelstraat en aan het Munsterplein, de boeren ingang en directeurswoning.

 • Ingang BOEREN aan het Munsterplein met een overdekte poort als je binnenkomt en onder die poort rechts de zij-ingang van de directeurswoning en links met een paar treden naar een gangetje dat toegang gaf tot de Boerenstudiezaal.
 • Vooruit is een kleine boeren/buiten binnenplaats en links achterin een deur naar binnen. Rechts een gang met klaslokalen die aan de grote cour liggen. En links een deur naar een halletje voor de ingang van het internen studielokaal waar ook een deur (hoofdingang) naar de grote binnencour is; een trap naar boven en nog een deur naar de grote binnencour.
 • Rechts van de Boeren/buitencour 2 grote ‘voorbereidende”klaslokalen en een heel klein leslokaal (max. 15 pers) waar ik in de 3e gym zat.
 • In de leslokalengang (Parallel aan de Grote Cour) halverwege een gang rechts, (terug richting munsterplein) naar het heel kleine 3e gym leslokaal en de 2 –voorbereidende- klaslokalen.
 • Achter in die zijgang is een verbinding met de directeurs woning.
 • Verder in de gang rechts muziek oefen ruimtes en links de hoek om een deur naar buiten met een overkapping naar de recreatiezaal (Tafelvoetbal, tafeltennis, biljart, TV bestond niet), tevens ingang naar de eetzaal.
 • Als je links de hoek om ging, ging rechts de gang door langs nog een leslokaal en het KLASJE 4 hbs+4,5 gym. Deze gang kwam uit op de grote gang die parallel aan de St Christoffelstraat liep.
 • De eerste verdieping aan die zijde aan de grote Cour en de Boeren buiten Cour was identiek met leslokalen.
 • Aan het deel aan de Kleine Cour waren op de 1e verdieping kamers van de priesterdocenten o.a. Offermans. Daar boven 3e verdieping was een rij slaapkamertjes voor kippen, toegankelijk van de 2e slaapzaal.
 • Als je met je rug voor de hoofdingang van de studiezaal stond en de grote cour op keek had je links een poort naar een “tuin” / braakliggend stuk grond aan de … straat en de openlucht “poepdozen daarnaast een “toneelzaal” / gymzaal en daarnaast een openlucht overdekte pismuur en daarnaast een poort (sluiproute stad) naar een soort achterom/brandgang die langs de “manege” liep en uit kwam in de eerder genoemde straat. De hoofdingang van die ‘manege’ was ook in die straat. Een stuk je van die ‘manege’ lag aan de Grote Cour, links in de hoek vanuit de hoofdingang van de studiezaal.
 • Naaste de ‘manege’ lag de sacristie ingang en de kapel (zijkant).
 • Rechts daarnaast in de hoek van de grote Cour was de ingang naar de kapel. Met een gang rechts achterlangs de recreatiezaal waar het “badhuis” was en die door liep naar een kleine binnenplaats achter de eetzaal. Op dit binneplaatsje was de trap naar de fietsenkelder, onder het "badhuis".
 • In de hal voor de kapel was ook de trap naar het balkon van de kapel, het zusterklooster en de 1e slaapzaal.
 • De kleine Cour was afgescheiden door een open overdekte “gang” tussen leslokalenvleugel en recreatiezaal/ eetzaal vleugel. Op de Kleine Cour lagen in het midden 2 beugelbanen. Daarachter links een kleine zijruimte van de eetzaal als kantoortje van de “eetzaal zuster”in het midden een halfrond trappenhuis van de St.Christoffelstraat -vleugel en rechts een deur naar de gang van de St. Christoffelstraat-vleugel.
 • Aan de 3e zijde van de kleine Cour lag onder andere KLASJE 4 hbs+4,5 gym, en op de 1e verdieping kamers van de priesterdocenten o.a. Offermans. Daar boven 3e verdieping was een rij slaapkamertjes voor kippen, toegankelijk vanuit de 2e slaapzaal.
 • De 1e slaapzaal lag boven de recreatie en de eetzaal. En had achterin rechts een deur naar de gang van de St. Christoffelstraat-vleugel. Daar op de hoek een chambrette met deur voor de surveillant.
 • Links achterin was een uitbouw (boven de gangpoort van de kleine binnenplaats bij het zusterklooster), daar waren de wasbakken en de WC’s, douches waren er niet.
 • In het midden een trap naar de 2e slaapzaal, die op de derde verdieping van de st.Christoffelstraat-vleugel lag.
 • De 2e slaapzaal rechts aan het einde had je een gang (3e verd. St. Christoffelstraat-vleugel) met enkele groepsslaapkamers voor broers en neven en verder kamers voor priesterdocenten.
 • Links op de 2e slaapzaal had je een trap naar de “ziekenboeg” en spreekkamer van de “ziekenzuster”. En een deur naar het nonnenklooster.
 • Op de 2e verdieping van de St.Christoffel-vleugel waren de kamers van de priesterdocenten.
 • De Sint Christoffel-vleugel begane grond. Tegenover de halfronde trap op de kleine cour lag de hoofdingang Sint Christoffelstraat.
 • Als je met je rug naar de trap stond; rechts aan de hoofdingang de conciërgekamer. Daarnaast enkel spreekkamers.
 • En verder naar rechts de kamer van Castro en de kamer van de Prefect.
 • Naast de kamer van de prefect lag - KLASJE 3-( zie ook foto’s)
 • Achterin rechts lag Klasje 5 HBS en 6Gym.
 • Op het eind had je nog een zij-ingang aan de St. Christoffelstraat en een trap naar boven.
 • Halverwege lag de gang terug naar KLASJE 4 hbs+4,5 gym, en de leslokalen.
 • Als je met je rug naar de trap stond links naast de hoofdingang een fietsenstalling.
 • Als je de gang links, uitliep kwam je bij het overdekte poortgebouw (0.a.fiets uit/ingang) aan de andere kant van dit poortgebouw lag met enkele treden de ingang naar de keuken en naar het nonnenklooster.

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.