Doelstellingen

De Reüniecommissie van het internaat van het Bisschoppelijk College te Roermond is een informele vereniging van oud-internen en belangstellenden.

Naam en zetel

De naam is voluit "Reüniecommissie van het Internaat van het Bisschoppelijk College te Roermond" of kortweg: "Reüniecommissie Internaat BC" en is gezeteld in Workum, gemeente Nijefurd aan de Trekwei 7.

Doelstellingen

De doelen die de commissie nastreeft zijn als volgt:

  • Het vormen van een gemeenschap
  • Het vastleggen van de roemrijke en bewogen historie van het internaat
  • Het houden van reünies op gezette tijden

Geldmiddelen

Het vermogen bestaat uit:

  • Hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten
  • Bijdragen van donateurs
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Bestuur

Het bestuur bestaat uit betrokkenen die gezamenlijk de "Reüniecommissie van het internaat van het Bisschoppelijk College te Roermond" vormen zoals genoemd op de site http://www.oudekippen.nl.

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.