Diff for "De site van het Internaat van het Bisschoppelijk College Roermond"

Differences between revisions 10 and 11
Revision 10 as of 2019-12-07 21:01:35
Size: 2581
Comment:
Revision 11 as of 2019-12-13 13:12:19
Size: 2217
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 8: Line 8:

= BELANGRIJK =
'''Beste mensen. "Schöndeln" is heilige grond, onze ziel ligt daar. Blijkbaar is het nodig de naam opnieuw te wijzigen. "Bisschoppelijk College" was al gesneuveld en nu dreigt "Schöndeln" ook te vervallen. Teken de petitie snel, ga naar https://petities.nl/petitions/tegen-afschaffing-van-de-naam-schondeln-van-onze-school.'''internaat_bisschoppelijk_college_roermond_perspectief.jpg internaat_bisschoppelijk_college_roermond_christoffelstraat.jpg

De reünie van het internaat van het Bisschoppelijk College te Roermond is afgelopen en we kunnen terugblikken op een fantastische dag. Enkele zaken zien er nu iets anders uit zoals het portaal bij Flat B:

escher_voor_en_na.jpg

We blijven op zoek naar Oude kippen! Het Internaat van het Bisschoppelijk College te Roermond was voor velen van ons - de oud-internen - een tweede thuis . We waren dag en nacht bij elkaar en voor de meesten was het een leuke periode uit hun leven.

Wat je beslist even MOET doen:

Ben je oud-intern, heb je ze lesgegeven of ben je anderszins betrokken? Wil je adreswijzigingen etc. doorgeven?


De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.