BartBrenneker

http://www.brenneker.nl/college

Over courvoetbal, puree, pisnon en visclub…

Meewarige blikken van vrienden en bekenden als ik vertel dat ik bijna vier jaar van mijn middelbare schooltijd op een internaat heb doorgebracht. Ongeloof bij mijn kinderen, als ik probeer duidelijk te maken dat ik als intern (‘gevangene’) van 1959 tot en met 1963 een fantastische tijd heb gehad. Al die verhalen via de mail peppen mijn vage herinneringen op en met de in verstofte dozen herontdekte foto’s, proefwerken, brieven, jaarboeken en schoolkranten beleef ik mijn collegejaren graag opnieuw.  

Herinneringen in telegramstijl:

Het eerste jaar, de ‘Piemel’ en de ‘Knoebel’, en dan ook nog Piemel-accent, Centenbak, de Rooje, Benno, en al die andere vergeten bijnamen. Een rondgang langs de klasjes en chambrettes, de eetzaal en de geheimzinnige deuren, waar je achter ‘slot’ allerlei spannende praktijken vermoedde. De onduidelijke relaties tussen dienstige zusters en heren van stand.

De snelle ontkerstening en teloorgang van het kerkelijk leven hebben we van dichtbij meegemaakt. Toen ik arriveerde op het college waren misbezoeken nog verplicht, na drie-en-een-half jaar was ik al lang misdienaar af en lonkten allerlei vrijheden.

Koorts

De ‘pisnon’, die ziek-zijn alleen wenste te accepteren als de thermometer boven de 38 kwam. Dus waren er talloze manieren om die gewenste stand te bereiken. Hoeveel meters niet onder aanstekers of wrijven over dekens de geest hebben gegeven …………….

De surveillanten op de slaapzalen. De spannende escapades via de dakgoot en hopen dat zuster surveillance snel verdween, zodat we onze bezoeken aan elkaars chambrettes konden voortzetten.

Onze ‘visclub’ met bioloog dhr. Thissen als moderator. Ik zal nooit het gezicht vergeten van O. Jansen, toen mijn ouders een keer een doosje maden afleverden voor de visclub en bij het openen van het gescheurde papieren zakje de inhoud over zijn gewijde kleding gestrooid werd.

Fotoclub

De donkere kamer van de fotoclub, zelf vertimmerd en geschilderd in de catacomben van het college. Ik kan de vochtige verf nog ruiken en ook zonder de fotoherinnering zie ik mij nog met Bertel Brauckman de door mijn vader (fotograaf in Venlo) gesponsorde apparatuur installeren.

De Eurohal (of Europahal?) met de betegelde vloer, waarbij met spaarzaam licht gevolleyd en gevoetbald werd en de ballen alle kanten uitbutsten als ze via de oneffen tegels gespeeld werden… Het fenomeen Courvoetbal…

Sjang, die bij het serveren altijd een herkenbare duimafdruk in de puree achterliet.

Schöndeln, een unieke schoolaccommodatie in die tijd met een eigen sintelbaan, een voetbalveld, tennisbanen, een geweldig zwembad.

Hanekammen voor hongerige internen bij de bakker aan de overkant…

Cultuur

De vele films en toneelvoorstellingen, discussies op hoog (?) niveau. Later: de introductie van meneer van Veen, een cultureel werker voordat het woord bestond, die biljart, discussie, hoorspelen (Paul Vlaanderen?) in cultureel verantwoorde banen leidde. De recreatieruimte, waar je met een soort stadhuistrap naar binnen ging en daarvoor een tuintje met veel pret als we in het donker door steentjes te gooien vleermuizen lieten duiken.

De bibberpreken van Castro en Janssen. “Nog één keer …”, maar ook de inspirerende bijeenkomsten met literatuur en muziek op de kamer van directeur Coenen. Schaken, dammen, toepen en monopolie in de klasjes. Muziekonderwijs in iets wat leek op donkere cellen voor langgestraften

Gymnastiek door P. Lamboo (was hij niet ooit bokskampioen?), die je zonder commentaar oppakte en in de ringen hing als je zelf niet snel genoeg durfde. Pietje Hemels, die al vroeg het eigen initiatief een ruime kans gaf.

De heren van Stiphout en Offermans, die bij een bezoek aan mijn ouders thuis na ettelijke glazen wijn vreselijke verhalen vertelden over de kwaliteit van het eten op het college en nog meer ‘bekentenissen’ deden.

Voorlichting

Seksuele voorlichting in de klas (of heette dat toen anders?) met een filmstrip van FIBO, waarbij meer dan de helft van de leerlingen door een nerveuze meneer van Stiphout uit de klas werd gestuurd…..

Meneer Driessen, die de avonturen van Napoleon in de geschiedenislessen zeer theatraal vormgaf, door zelf als de keizer te poseren…

Het verschil tussen van Gurp en Peeters (Grieks en Latijn…), de nog nu actuele creatieve expansie van Ben Linssen en al die andere specifieke manieren van doen van Dister, Jongstra, Bormans, Schilte, Schuurmans en Theelen….

Ongetwijfeld volgen nog vele verhalen, elkaar aanvullend, ondersteunend of helemaal nieuw maar natuurlijk herkenbaar. Ik verheug me al op de reünie!

Geweldig, dat dit voor ons wordt georganiseerd. Erg bedankt reüniecommissie!

Bart Brenneker

Intern 1959-1963

Op http://www.brenneker.nl/college vind je veel foto’s uit mijn kleezj-tijd, een aantal klassenfoto’s uit 1960 (II en III gym), het programmaboekje van het directeursfeest 1961, ‘De Brug’ (13 juli 1967), heel bijzonder: het ‘Internaats-reglement’ en verder nog de visclub, de pingpongclub…. Voor de vragers: ik heb nog een jaarboek 1960 en het gecombineerde jaarboek 61-63 in mijn bezit.

De teksten en media op deze site zijn zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free Documentation License alsmede een Creative Commons-licentie van het type Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0.

Deze site is een initiatief van oud-intern WiebeVanDerWorp en wordt gesponsord door ViaISN.org.